Wordt de e-mail geback-upt?

Ja, bij E-mail hosting wordt de e-mail die zich op de servers van ICT Persoonlijk bevindt elke nacht geback-upt naar een externe locatie zodat in geval van een serverfout of uitval de situatie van maximaal 24 uur geleden kan worden hersteld.