Worden er back-ups gemaakt?

Ja, alle data die onderdeel zijn van het webhostingpakket worden elke nacht geback-upt naar een externe locatie zodat in geval van een serverfout of uitval de situatie van maximaal 24 uur geleden kan worden hersteld.