Worden er back-ups gemaakt?

Ja, elke 24 uur worden er backups naar een externe locatie gemaakt van de DNS-zones en de bijbehorende DNS-records zodat in geval van een serverfout of uitval de situatie van maximaal 24 uur geleden kan worden hersteld.